79

دوپیو اسپرسو دوبل

DOUBLE ESPRESSO

79

لونگو

LUNGO

79

آمریکانو

AMERICANO

99

فرانسوی (فرنچ پرس)

FRENCH PRESS

79

ترک

TURKISH COFFEE

89

لته

LATTE

99

لته طعم دار (وانیل / کارامل / دارچین)

LATTE FLAVORED

99

کاپوچینو طعم دار (وانیل / کارامل / دارچین)

CAPPUCCINO FRAVORED

89

کاپوچینو

CAPPUCCINO

99

موکا

MOCHA

89

لته ماکیاتو

MACCHIATO LATTE

89

هات چاکلت

HOT CHCOLATE

99

هات چاکلت طعم دار

HOT CHOCOLATE FLAVORED

99

افوگاتو

AFFOGATO

59

گل گاو زبان

BORAGE HERBAL TEA

69

چای ماسالا

MASALA TEA

54

چای سبز

GREEN TEA

49

چای قابل شارژ

RE FILL TEA

59

دمنوش به لیمو

LEMON HERBAL TEA

59

چای ترش

HIBISCUS TEA

79

چای دارچین

CINNAMON TEA