99

کته زعفرانی

SAFFRON KATEH

saffron kateh

کته زعفرانی

319

خوراک کباب کوبیده

KABAB KOUBIDEH

200 gr of mixed beef & lamb kabab

کباب 200 گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله

2249

سینی برگ

LAMP CHOPS TRAY

Lamb chops Tray

کباب کوبیده ۱ سیخ ، کباب دنده ۱ سیخ ، کباب برگ ۱ سیخ ، جوجه کباب ماستی ۱ سیخ ، جوجه کباب زعفرانی ۱ سیخ ، دورچین گوجه فلفل لیمو

1349

سینی کوبیده

KOUBIDEH TRAY

KOUBIDEH TRAY

کباب کوبیده دو سیخ ، جوجه کباب زعفرانی 2 سیخ ، جوجه کباب ماستی ۱ سیخ ، دور چین گوجه فلفل لیمو

899

کته با دنده کباب گوسفندی

KATEH WITH LAMB CHOPS

saffron kateh , lamb chops

کته زعفرانی ، دنده کباب گوسفندی

699

کته استیک

KATEH STEAK

saffron kateh , fillet steak

کته زعفرانی ، فیله استیک

429

کته قاجار

KATEH GHAJAR

saffron kateh , minced beef kebab , grilled vegetables

کته زعفرانی ، کباب گوشت چرخ شده ، سبزیجات گریل شده

279

کته مرغ و بادمجان

KATEH WITH STEW CHICKEN AND EGGPLANT

کته زعفرانی ، ران مرغ زعفرانی ، بادمجان سرخ شده

219

خورشت فسنجان مرغ

CHICKEN FESENJAN

fesenjan chicken stew

خورشت فسنجان مرغ

699

کته ماش با گوشت گوسفندی

KATEH MUNG WITH LAMB

mung bean kateh , boiled lamb

کته ماش ، گوشت ران گوسفندی

599

خوراک کباب برگ گوسفندی

SKEWERED LAMB

skewerd lamb

259

خوراک جوجه کباب

CHICKEN KABAB

chicken kabab

سینه مرغ

269

خوراک جوجه ماستی

CHICKEN KABAB

chicken kabab

مرغ

199

خوراک کوبیده مرغ زعفرانی

CHICKEN KOUBIDEH KABAB

chicken

مرغ

149

خورشت قورمه سبزی

GHORMEH SABZI

144

خورشت قیمه

GHEIMEH